Oppstart og drift

Posted on by

Til deg som voksen ressursperson:

For å starte opp en lokal opplevelsesklubb må noen krav være oppfylt.

Når du mener at det er mulig å oppfylle kravene og du er innstilt på å starte opp og drive en lokal opplevelsesklubb tar du kontakt med oss i ressurssenteret.

Vi går da igjennom hvordan dere har tenkt å oppfylle kravene, og sender en liten kontrakt som regulerer forholdet mellom den lokale klubben og ressurssenteret.

Når kontrakten er undertegnet sender vi dere startpakken, og noen av aktivitetsarkene. Dette vil gi dere nok materiell til å ha aktiviteter gående i ca. et halvt år, hvor blant annet innredningen av klubblokalet vil være en naturlig del.

Deretter vil dere kunne låne noe utlånsmateriell, og få tilsendt flere aktivietsark, annet eksperimentmateriell og noe klubbeffekter.

Opplegget forutsetter at du som klubbleder også har noen egne forslag til aktiviteter. Dere kan også en gang i blant arrangere en ekskursjon til interessante steder i nærmiljøet.

Vi snakkes.