Krav

Posted on by

Opplevelsesklubben

Klubben må drives av en voksen klubbleder.

For å bli godkjent som lokal opplevelsesklubb må følgene krav være/bli oppfylt:

Den lokale opplevelsesklubben skal:

  • tilby barn i alderen 11-15 år muligheter til å eksperimentere og oppleve fenomener knyttet til naturvitenskap, teknologi og natur i et organisert klubbmiljø
  • arrangere aktiviteter i et dedikert klubblokale
  • holde (over tid) klubbmøter minst to ganger per måned
  • ha minst 5 aktive klubbmedlemmer
  • følge forsiktighetsreglene
  • innkreve en medlemskontingent på kr. 200.- per halvår per barn, hvorav halvparten overføres til ressurssenteret