Lokaleklubber

Posted on by

Opplevelsesklubben

Lokalklubber

Planen vår er å starte mellom 5 og 10 lokale klubber per år over hele landet. Alle klubbene skal ha det samme tilbudet. Det eneste unntaket er at klubber som starter i Oslo-området får tilbud om en oppstartskveld i regi av ressurssenteret.

Det er per i dag i gang 2 klubber, som opprinnelig ble startet med tanke på å teste ut en del av det praktiske opplegget ressurssenteret utvikler.

Hver klubb får tilbud om en presentasjonsside på dette nettstedet, med peker til egne hjemmesider om ønskelig.