Bakgrunn

Posted on by

Opplevelseskluben

Bakgrunn

Det finnes i dag et ganske bredt utvalg av organiserte fritidsaktiviteter barn og unge kan delta i.

De fleste av barna deltar imidlertid innenfor et mindre utvalg av aktiviteter hvor idrett, musikk og speideren er typiske eksempler. Dette er aktiviteter som beriker barnas fritid og det er selvfølgelig positivt at mange er involvert i dette.

Samtidig må en spørre seg, når en ser på innholdet i og kvaliteten av andre fritidsaktiviteter, om ikke de tradisjonelle aktivitetene får ufortjent mye oppmerksomhet.

I tillegg er fritidsaktiviteter for barn og unge basert på realfag og eksperimenter nesten totalt fraværende. Noen av de få unntakene finner vi i regi av Forskerfabrikken og Vitensenteret i Trondheim. Disse tilbudene er i form av kurs på fritiden. Et klubbtilbud finnes ikke.

 

Målet

med Opplevelsesklubben som nasjonalt ressurssenter er å bidra til at det opprettes et klubbtilbud i Norge for barn og unge med utgangspunkt i temaene Naturvitenskap, teknologi og natur. Det burde være en menneskerett å ha tilgang til et organisert tilbud som gjør det mulig å drive med naturvitenskapelige eksperimenter og temaer på fritiden.

Dette skal gjøres ved å utvikle og tilby et støtteapparat for voksne ressurspersoner som ønsker å starte opp og drive en lokal opplevelsesklubb. Fokus for virksomheten i disse fritidsklubbene skal være eksperimenter, opplevelse, nysgjerrighet og moro.

Fritidsaktivitetene som tilbys innenfor rammen av opplevelsesklubben skal demonstrere at realfagene kan forbindes med opplevelse, fritid og kultur. Gjennom at barn opplever naturvitenskapen gjennom spennende eksperimenter bryter man ned holdningen om at disse fagene er tørre og kjedelige. På lengre sikt vil dette bidra til en økt rekruttering til realfagene.